قیمت دلار امروز 2021/07/09 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/09 ساعت 17:07:47 برابر با 250,190 دویست و پنجاه هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 294,930 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 348,700 سیصد و چهل و هشت هزار و هفتصد ریال