قیمت دلار امروز 2021/07/05 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/05 ساعت 17:05:08 برابر با 249,790 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 295,860 دویست و نود و پنج هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 350,620 سیصد و پنجاه هزار و ششصد و بیست ریال