قیمت دلار امروز 2021/07/03 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/03 ساعت 17:05:08 برابر با 252,460 دویست و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 295,940 دویست و نود و پنج هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 353,670 سیصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هفتاد ریال