قیمت دلار امروز 2021/07/02 ساعت 17:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/02 ساعت 17:11:33 برابر با 251,510 دویست و پنجاه و یک هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 307,660 سیصد و هفت هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 351,980 سیصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و هشتاد ریال