قیمت دلار امروز 2021/06/30 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/30 ساعت 17:07:21 برابر با 253,690 دویست و پنجاه و سه هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 292,510 دویست و نود و دو  هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 355,630 سیصد و پنجاه و پنج هزار و ششصد و سی ریال