قیمت دلار امروز 2021/06/28 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/28 ساعت 17:05:45 برابر با 248,190 دویست و چهل و هشت هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 282,860 دویست و هشتاد و دو  هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 349,860 سیصد و چهل و نه هزار و هشت صد و شصت ریال