قیمت دلار امروز 2021/06/26 ساعت 17:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/26 ساعت 17:10:17 برابر با 245,710 دویست و چهل و پنج هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 282,840 دویست و هشتاد و دو  هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 345,730 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و سی ریال