قیمت دلار امروز 2021/06/21 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/21 ساعت 17:07:55 برابر با 241,280 دویست و چهل و یک هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 279,084 دویست و هفتاد و نه هزار وهشتاد و چهار ریال قیمت پوند 338,840 سیصد و سی و هشت هزار و هشت صد و چهل ریال