قیمت دلار امروز 2021/06/20 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/20 ساعت 17:08:06 برابر با 237,490 دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 279,280 دویست و هفتاد و نه هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 332,500 سیصد و سی و دو  هزار و پانصد ریال