قیمت دلار امروز 2021/06/19 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/19 ساعت 17:08:52 برابر با 237,430 دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 284,430 دویست و هشتاد و چهار هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 331,950 سیصد و سی و یک هزار و نه صد و پنجاه ریال