قیمت دلار امروز 2021/06/15 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/15 ساعت 17:09:27 برابر با 240,460 دویست و چهل هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 283,060 دویست و هشتاد و سه هزار وشصت ریال قیمت پوند 343,110 سیصد و چهل و سه هزار و صد و ده ریال