قیمت دلار امروز 2021/06/14 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/14 ساعت 17:08:08 برابر با 240,210 دویست و چهل هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 284,830 دویست و هشتاد و چهار هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 343,570 سیصد و چهل و سه هزار و پانصد و هفتاد ریال