قیمت دلار امروز 2021/03/03 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/03/03 ساعت 16:05:53 برابر با 246,730 دویست و چهل و شش هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 297,960 دویست و نود و هفت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 356,210 سیصد و پنجاه و شش هزار و دویست و ده ریال