قیمت دلار امروز 2021/02/28 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/28 ساعت 16:09:03 برابر با 247,010 دویست و چهل و هفت هزار وده ریال قیمت یورو 297,860 دویست و نود و هفت هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 353,750 سیصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال