قیمت دلار امروز 2021/02/27 ساعت 16:25

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/27 ساعت 16:25:48 برابر با 252,330 دویست و پنجاه و دو  هزار و سیصد و سی ریال قیمت یورو 304,490 سیصد و چهار هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 358,600 سیصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد ریال