قیمت دلار امروز 2021/02/26 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/26 ساعت 16:05:55 برابر با 248,210 دویست و چهل و هشت هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 303,980 سیصد و سه هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 361,410 سیصد و شصت و یک هزار و چهار صد و ده ریال