قیمت دلار امروز 2021/02/24 ساعت 16:31

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/24 ساعت 16:31:30 برابر با 248,130 دویست و چهل و هشت هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 304,120 سیصد و چهار هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 362,580 سیصد و شصت و دو  هزار و پانصد و هشتاد ریال