قیمت دلار امروز 2021/02/20 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/20 ساعت 16:08:22 برابر با 250,030 دویست و پنجاه هزار وسی ریال قیمت یورو 298,690 دویست و نود و هشت هزار و ششصد و نود ریال قیمت پوند 359,030 سیصد و پنجاه و نه هزار وسی ریال