قیمت دلار امروز 2021/02/19 ساعت 16:23

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/19 ساعت 16:23:31 برابر با 252,545 دویست و پنجاه و دو  هزار و پانصد و چهل و پنج ریال قیمت یورو 303,815 سیصد و سه هزار و هشت صد و پانزده ریال قیمت پوند 366,255 سیصد و شصت و شش هزار و دویست و پنجاه و پنج ریال