قیمت دلار امروز 2021/02/18 ساعت 16:37

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/18 ساعت 16:37:45 برابر با 251,640 دویست و پنجاه و یک هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 303,010 سیصد و سه هزار وده ریال قیمت پوند 365,030 سیصد و شصت و پنج هزار وسی ریال