قیمت دلار امروز 2021/02/17 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/17 ساعت 16:05:33 برابر با 251,720 دویست و پنجاه و یک هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت یورو 304,310 سیصد و چهار هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 361,210 سیصد و شصت و یک هزار و دویست و ده ریال