قیمت دلار امروز 2021/02/16 ساعت 16:33

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/16 ساعت 16:33:55 برابر با 249,740 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت یورو 302,930 سیصد و دو  هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 361,780 سیصد و شصت و یک هزار و هفتصد و هشتاد ریال