قیمت دلار امروز 2021/02/15 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/15 ساعت 16:10:43 برابر با 249,780 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 303,010 سیصد و سه هزار وده ریال قیمت پوند 358,640 سیصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد و چهل ریال