قیمت دلار امروز 2021/02/14 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/14 ساعت 16:05:41 برابر با 249,780 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 302,670 سیصد و دو  هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت پوند 363,900 سیصد و شصت و سه هزار و نه صد ریال