قیمت دلار امروز 2021/02/12 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/12 ساعت 16:09:07 برابر با 247,517 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و هفده ریال قیمت یورو 300,037 سیصد هزار وسی و هفت ریال قیمت پوند 359,977 سیصد و پنجاه و نه هزار و نه صد و هفتاد و هفت ریال