قیمت دلار امروز 2021/02/11 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/11 ساعت 16:10:42 برابر با 247,050 دویست و چهل و هفت هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 299,510 دویست و نود و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 358,430 سیصد و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و سی ریال