قیمت دلار امروز 2021/02/10 ساعت 16:14

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/10 ساعت 16:14:06 برابر با 241,030 دویست و چهل و یک هزار وسی ریال قیمت یورو 291,010 دویست و نود و یک هزار وده ریال قیمت پوند 349,720 سیصد و چهل و نه هزار و هفتصد و بیست ریال