قیمت دلار امروز 2021/02/09 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/09 ساعت 16:06:22 برابر با 241,010 دویست و چهل و یک هزار وده ریال قیمت یورو 291,010 دویست و نود و یک هزار وده ریال قیمت پوند 348,110 سیصد و چهل و هشت هزار و صد و ده ریال