قیمت دلار امروز 2021/02/08 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/08 ساعت 16:06:11 برابر با 236,950 دویست و سی و شش هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 285,410 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 341,710 سیصد و چهل و یک هزار و هفتصد و ده ریال