قیمت دلار امروز 2021/02/07 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/07 ساعت 16:05:24 برابر با 236,990 دویست و سی و شش هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 284,510 دویست و هشتاد و چهار هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 336,510 سیصد و سی و شش هزار و پانصد و ده ریال