قیمت دلار امروز 2021/02/05 ساعت 16:17

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/05 ساعت 16:17:22 برابر با 238,257 دویست و سی و هشت هزار و دویست و پنجاه و هفت ریال قیمت یورو 286,247 دویست و هشتاد و شش هزار و دویست و چهل و هفت ریال قیمت پوند 330,797 سیصد و سی هزار و هفتصد و نود و هفت ریال