قیمت دلار امروز 2021/02/03 ساعت 16:18

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/03 ساعت 16:18:19 برابر با 237,710 دویست و سی و هفت هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 287,227 دویست و هشتاد و هفت هزار و دویست و بیست و هفت ریال قیمت پوند 329,490 سیصد و بیست و نه هزار و چهار صد و نود ریال