قیمت دلار امروز 2021/02/01 ساعت 16:38

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/01 ساعت 16:38:06 برابر با 238,640 دویست و سی و هشت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 289,460 دویست و هشتاد و نه هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 333,260 سیصد و سی و سه هزار و دویست و شصت ریال