قیمت دلار امروز 2021/01/31 ساعت 16:35

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/31 ساعت 16:35:09 برابر با 239,250 دویست و سی و نه هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 290,510 دویست و نود هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 340,800 سیصد و چهل هزار و هشت صد ریال