قیمت دلار امروز 2021/01/30 ساعت 16:24

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/30 ساعت 16:24:08 برابر با 237,250 دویست و سی و هفت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 287,960 دویست و هشتاد و هفت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 335,780 سیصد و سی و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ریال