قیمت دلار امروز 2021/01/26 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/26 ساعت 16:07:56 برابر با 229,230 دویست و بیست و نه هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 278,510 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 320,300 سیصد و بیست هزار و سیصد ریال