قیمت دلار امروز 2021/01/25 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/25 ساعت 16:05:34 برابر با 229,640 دویست و بیست و نه هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 279,510 دویست و هفتاد و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 326,190 سیصد و بیست و شش هزار و صد و نود ریال