قیمت دلار امروز 2021/01/22 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/22 ساعت 16:13:19 برابر با 227,153 دویست و بیست و هفت هزار و صد و پنجاه و سه ریال قیمت یورو 274,010 دویست و هفتاد و چهار هزار وده ریال قیمت پوند 316,353 سیصد و شانزده هزار و سیصد و پنجاه و سه ریال