قیمت دلار امروز 2021/01/21 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/21 ساعت 16:15:56 برابر با 226,530 دویست و بیست و شش هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 274,010 دویست و هفتاد و چهار هزار وده ریال قیمت پوند 317,560 سیصد و هفده هزار و پانصد و شصت ریال