قیمت دلار امروز 2021/01/20 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/20 ساعت 16:09:07 برابر با 227,480 دویست و بیست و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 274,420 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 314,970 سیصد و چهارده هزار و نه صد و هفتاد ریال