قیمت دلار امروز 2021/01/19 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/19 ساعت 16:06:46 برابر با 217,920 دویست و هفده هزار و نه صد و بیست ریال قیمت یورو 263,010 دویست و شصت و سه هزار وده ریال قیمت پوند 301,290 سیصد و یک هزار و دویست و نود ریال