قیمت دلار امروز 2021/01/18 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/18 ساعت 16:07:40 برابر با 217,980 دویست و هفده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 263,930 دویست و شصت و سه هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 292,870 دویست و نود و دو  هزار و هشت صد و هفتاد ریال