قیمت دلار امروز 2021/01/17 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/17 ساعت 16:13:47 برابر با 229,470 دویست و بیست و نه هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 277,960 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 313,390 سیصد و سیزده هزار و سیصد و نود ریال