قیمت دلار امروز 2021/01/16 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/16 ساعت 16:05:29 برابر با 229,490 دویست و بیست و نه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 277,940 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 313,630 سیصد و سیزده هزار و ششصد و سی ریال