قیمت دلار امروز 2021/01/15 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/15 ساعت 16:05:50 برابر با 239,965 دویست و سی و نه هزار و نه صد و شصت و پنج ریال قیمت یورو 292,865 دویست و نود و دو  هزار و هشت صد و شصت و پنج ریال قیمت پوند 328,685 سیصد و بیست و هشت هزار و ششصد و هشتاد و پنج ریال