قیمت دلار امروز 2021/01/14 ساعت 16:29

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/14 ساعت 16:29:16 برابر با 239,460 دویست و سی و نه هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 292,480 دویست و نود و دو  هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 328,530 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و سی ریال