قیمت دلار امروز 2021/01/13 ساعت 16:39

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/13 ساعت 16:39:39 برابر با 245,030 دویست و چهل و پنج هزار وسی ریال قیمت یورو 299,850 دویست و نود و نه هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 337,020 سیصد و سی و هفت هزار وبیست ریال