قیمت دلار امروز 2021/01/12 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/12 ساعت 16:15:55 برابر با 248,510 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 301,770 سیصد و یک هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت پوند 342,250 سیصد و چهل و دو  هزار و دویست و پنجاه ریال