قیمت دلار امروز 2021/01/10 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/10 ساعت 16:09:23 برابر با 248,450 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 303,630 سیصد و سه هزار و ششصد و سی ریال قیمت پوند 341,500 سیصد و چهل و یک هزار و پانصد ریال