قیمت دلار امروز 2021/01/09 ساعت 16:19

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/09 ساعت 16:19:44 برابر با 248,690 دویست و چهل و هشت هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 305,210 سیصد و پنج هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 338,060 سیصد و سی و هشت هزار وشصت ریال